sábado, 2 de abril de 2022

Mt-Lb UB-32 A

 

 Disponible en  / Available at :

          https://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/1877234

SA-13 Gopher 9K35 Strela-10 SAM


Disponible en  / Available at : 

          https://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/1877033
 

Sdk Fz 184 Elefant


   Disponible en  /  Available en :
              

                https://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/1864735
 

Sdk Fz 184 Ferdinand

 

 Disponible en / Available at:
         

               https://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/1864447

sábado, 19 de febrero de 2022